”När ekonomin blir global och gränslös är det ännu viktigare att politiken blir global, så att vi kan möta den gränslösa marknaden med gränslösa värden, byggda på demokrati och mänskliga rättigheter. EU är idag vårt viktigaste instrument. (Anna Lindh 1 maj 2002)”