Europatal

Anna Lindh höll ett stort antal tal om sin syn på EU. Många gånger gjorde hon det utan skrivna manus, men ett antal tal har publicerats. En god källa är boken ”Människovärdet är grunden. Tal och texter av Anna Lindh” (Premiss förlag 2007). Länkar till ett antal tal och artiklar finns på denna sida.


Om ledarskap för hållbar utveckling på World Environment Center, Washington (1996)

”Vi driver på EU:s miljöpolitik”. Artikel i Svenska Dagbladet (1997)

Seminar on Swedish chemicals policy, Brussels (1997)

Första maj i Nyköping (1997)

Tal vid Socialdemokraternas kongress i Sundsvall (1997)

Sverige i Europa. Utrikespolitiska institutet (1998)

Anförande vid öppen debatt om EU:s utrikespolitiska arbetsprogram (1999)

Information om konflikten i Kosovo i riksdagen (1999)

Tal i Almedalen (1999)

Pippi på arabiska och Sheherazade på svenska – ömsesidig dialog förebygger konflikter (1999)

Inledning vid riksdagens EU-debatt (2000)

Inledning vid riksdagens debatt om alliansfriheten och dess innehåll (2000)

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik i ett nytt Europa. Folk och Försvar i Sälen (2001)

Anförande inför EU-toppmötet i Göteborg. EU-parlamentet (2001)

Tal i riksdagen om Nicefördraget (2001)

Demokratisera EU. Arenagruppens och Foreign Policy Centers seminarium i Stockholm (2002)

Utvidgning, framtidsfrågor och euron. Utrikespolitiska Institutet (2002)

Konfliktförebyggande. International Peace Academy, New York (2003)

Första Maj i Stockholm (2003)

Tal i Almedalen (2003)

Anna Lindh om Europa och främlingsfientligheten(2003)